Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromsiostrzanakalka siostrzanakalka viabrzask brzask

May 13 2017

9214 6d3f 500
Reposted fromRanveld Ranveld viaShikutokika Shikutokika
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viapersona-non-grata persona-non-grata

May 12 2017

3595 116f 500
Reposted fromYuei Yuei viairmelin irmelin

May 10 2017

Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"

May 07 2017

May 06 2017

2819 e67e 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawordshurt wordshurt
me: sad because I’m not productive me: not productive because I’m sad

May 05 2017

6839 0c46 500
Tame the beast. artist unknown.
Reposted fromcorvax corvax viasgrialux3 sgrialux3

May 02 2017

4919 ba5a 500

April 27 2017

Antidotum na niepokój była temperatura Twojego ciała.

Reposted fromcLAUDettte cLAUDettte viabrzask brzask

April 23 2017

Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
6204 da66
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabrzask brzask
0704 ba2a
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaitwaspain itwaspain
8307 992f 500
Reposted frompiehus piehus viaitwaspain itwaspain

April 15 2017

5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj viajustjustjust justjustjust
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viasgrialux3 sgrialux3
0301 1544
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl