Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

Jest jakiś taki bezbronny, zaskoczony, że reszta świata nie jest tak wrażliwa jak on, może nawet zalękniony.
— Zygmunt Miłoszewski - "Domofon"
Co on może wiedzieć o tym, jak się spada, spada i spada. Tak długo, że przestaje się wierzyć już nie tylko w to, że można wspiąć się na górę, ale nawet w to, że w ogóle istnieje jakieś dno. W końcu człowiek przestaje czekać na uderzenie i godzi się z tym, że istnieje tylko spadanie, a jedyne urozmaicenie polega na tym, że czarne ściany studni stają się czasami szare, czasami tak cienkie, że widać poza nimi ruch i kolor. Ale to się zdarza bardzo rzadko. Prawie wcale.
— Zygmunt Miłoszewski - "Domofon"
Reposted bysgrialux32708olvidotrytorunawayWlodara

June 12 2017

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viasgrialux3 sgrialux3

June 07 2017

8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viasgrialux3 sgrialux3

June 06 2017

KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.

May 31 2017

9779 d4eb
Reposted fromoblivions oblivions viasgrialux3 sgrialux3

May 28 2017

2006 4fa1 500
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viabrzask brzask

May 18 2017

Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromsiostrzanakalka siostrzanakalka viabrzask brzask

May 13 2017

9214 6d3f 500
Reposted fromRanveld Ranveld viaShikutokika Shikutokika
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viapersona-non-grata persona-non-grata

May 12 2017

3595 116f 500
Reposted fromYuei Yuei viairmelin irmelin

May 10 2017

Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"

May 07 2017

May 06 2017

2819 e67e 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawordshurt wordshurt
me: sad because I’m not productive me: not productive because I’m sad

May 05 2017

6839 0c46 500
Tame the beast. artist unknown.
Reposted fromcorvax corvax viasgrialux3 sgrialux3

May 02 2017

4919 ba5a 500

April 27 2017

Antidotum na niepokój była temperatura Twojego ciała.

Reposted fromcLAUDettte cLAUDettte viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl