Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

2819 e67e 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawordshurt wordshurt
me: sad because I’m not productive me: not productive because I’m sad

May 05 2017

6839 0c46 500
Tame the beast. artist unknown.
Reposted fromcorvax corvax viasgrialux3 sgrialux3

May 02 2017

4919 ba5a 500

April 27 2017

Antidotum na niepokój była temperatura Twojego ciała.

April 23 2017

Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
0704 ba2a
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaitwaspain itwaspain
8307 992f 500
Reposted frompiehus piehus viaitwaspain itwaspain

April 15 2017

5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj viajustjustjust justjustjust
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viasgrialux3 sgrialux3
0301 1544

April 14 2017

A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem.
— Czesław Niemen
Trochę bym się wykrzyczał, trochę poużalał a trochę chce mi się rzygać jak o tym myślę. 
Reposted fromyanek yanek viapersona-non-grata persona-non-grata
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viaitwaspain itwaspain
3174 36c6 500
Reposted frompffft pffft viavongoogen vongoogen

April 12 2017

Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viaxannabelle xannabelle
0221 68c7

April 10 2017

Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxannabelle xannabelle
9210 f3c7 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl