Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2020

October 21 2018

7068 4f10
Reposted fromsoftboi softboi viasucznik sucznik

June 24 2018

0669 1f04 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viakatiuszak katiuszak

June 12 2018

3695 9317 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

April 23 2018

2437 4d7d 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viairmelin irmelin

April 01 2018

7189 bb61 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

March 29 2018

Reposted fromAgnya Agnya viainto-black into-black

March 26 2018

Jakoś taki jestem smutny chyba w sumie. Lubię się czasami powygłupiać, ale tak naprawdę to chyba jestem taki jakiś smutny. Nie chce mi się za bardzo śmiać. Z czego tu się śmiać? Co ma być takiego fajnego? Nie no, fajnie, generalnie jest fajnie, ale tak w ogóle to jak się tak pomyśli o tym wszystkim, co się dzieje i o tym, że człowiek jeszcze musi parę rzeczy zrobić w życiu to jakoś mnie to specjalnie nie zachęca.
— Robert Więckiewicz / uwielbiam go za to, naprawdę.
Reposted fromtwice twice viapersona-non-grata persona-non-grata

February 16 2018

7209 45b6 500
Reposted fromblotind blotind viasucznik sucznik

February 11 2018

February 09 2018

4465 badb 500
Reposted fromiznj iznj viapersona-non-grata persona-non-grata

January 21 2018

1775 2144 500
Reposted frombudas budas viapersona-non-grata persona-non-grata

January 10 2018

Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
Reposted fromtouchthesky touchthesky viaitwaspain itwaspain

January 03 2018

8489 d711
Reposted fromKaviah Kaviah viainmybetterworld inmybetterworld

December 28 2017

1149 521a
Reposted frommywonderland mywonderland viaitwaspain itwaspain

November 26 2017

8613 ebcb 500
Reposted frommeem meem viapersona-non-grata persona-non-grata

November 11 2017

2892 fcc5 500
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
6142 bfa0 500
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko vialifeless lifeless

November 09 2017

8267 b953
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
2649 1d7e 500
Reposted fromfrenzy frenzy viaaviee aviee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...